Hyresvillkor
Simkunnighet 200 meter och minst 18 år gammal (eller vara i målsmans sällskap)
Flytväst ska alltid användas.
Meddela försening i så god tid som möjligt.
Vi förbehåller oss rätten att neka uthyrning till den som på något sätt uppträder olämpligt samt att vid lagbrott har vi rätten att återta hyrd utrustning under pågående hyrestid.
Kommunikationsutrustning ska medföras i vattentät väska
Självklart för oss är att hyrestagaren respekterar allemansrätten.

Hyrestagarens ansvar
Vid skadad eller förlorad utrustning är kunden ersättningsansvarig.
All paddling och aktiviteter anordnad av Björkö Kajak sker på egen risk.
Våra kajaker är endast försäkrade gentemot 3:e man,
kontrollera om er hemförsäkring gäller innan ni hyr kajak.
Utrustningen skall återlämnas i samma skick som den utlämnades i.